Η Ανατομία των Εθνικών και Διεθνών Ασκήσεων Ασφαλείας στον Κυβερνοχώρο: νέα έκθεση από τον οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ENISA

Στη νέα έκθεσή του, ο οργανισμός της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ENISA (ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) εξετάζει 85 εθνικές και διεθνείς ασκήσεις στον κυβερνοχώρο που αφορούν το διάστημα 2002 έως 2012. Η έκθεση συνάγει επτά συστάσεις.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies