Επιτυχημένη συνεργασία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο – Πιλοτικό Έργο για τις ΜΜΕ και τους πολίτες της ΕΕ. Δύο νέες εκθέσεις του ENISA για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών και Έγκαιρης Προειδοποίησης (EISAS)

Ο Οργανισμός ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο διενήργησε ένα Μεγάλης Κλίμακας Πιλοτικό Έργο για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών και Έγκαιρης Προειδοποίησης (EISAS), ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της ΕΕ να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις απειλές του κυβερνοχώρου. Η Έκθεση σχετικά με το Μεγάλης Κλίμακας Πιλοτικό Έργο για το EISAS περιγράφει λεπτομερώς τις επιτυχημένες δράσεις του EISAS και προσδιορίζει την οικονομική ωφέλεια της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενώ ο Ενημερωμένος Οδικός Χάρτης του EISAS προβλέπει μελλοντικές δράσεις για το EISAS.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies