Επιτυχημένη συνεργασία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο – Πιλοτικό Έργο για τις ΜΜΕ και τους πολίτες της ΕΕ. Δύο νέες εκθέσεις του ENISA για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών και Έγκαιρης Προειδοποίησης (EISAS)

Ο Οργανισμός ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο διενήργησε ένα Μεγάλης Κλίμακας Πιλοτικό Έργο για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών και Έγκαιρης Προειδοποίησης (EISAS), ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της ΕΕ να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις απειλές του κυβερνοχώρου. Η Έκθεση σχετικά με το Μεγάλης Κλίμακας Πιλοτικό Έργο για το EISAS περιγράφει λεπτομερώς τις επιτυχημένες δράσεις του EISAS και προσδιορίζει την οικονομική ωφέλεια της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενώ ο Ενημερωμένος Οδικός Χάρτης του EISAS προβλέπει μελλοντικές δράσεις για το EISAS.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information