Δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού από τον ΕΝΙΣΑ σε φορείς και σχολεία του Ηρακλείου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών, ΕΝΙΣΑ, διοργάνωσε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, εκδήλωση για την δωρεά και παράδοση ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε φορείς και σχολεία του Ηρακλείου.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information