Δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού από τον ΕΝΙΣΑ σε φορείς και σχολεία του Ηρακλείου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών, ΕΝΙΣΑ, διοργάνωσε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, εκδήλωση για την δωρεά και παράδοση ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε φορείς και σχολεία του Ηρακλείου.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies