Δήλωση του ENISA σχετικά με την πρόσφατη ευπάθεια του Internet Explorer

Σε σχέση με τις προειδοποιήσεις της Microsoft την Κυριακή για την εκμετάλλευση μιας προηγουμένως άγνωστης ευπάθειας σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Internet Explorer, η οποία επηρεάζει όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του IE και τους δίνει τη δυνατότητα σφετερισμού των ευπαθών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) σχολιάζει

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information