Διεξάγεται σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2011, η πρώτη κοινή άσκηση κυβερνοασφάλειας ΕΕ-ΗΠΑ

Σήμερα (3 Νοεμβρίου) διεξάγεται στις Βρυξέλλες η πρώτη κοινή άσκηση κυβερνοασφάλειας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της ολοήμερης άσκησης επί χάρτου με τον τίτλο Cyber Atlantic 2011 πραγματοποιείται η εφαρμογή σεναρίων προσομοίωσης κρίσης στον κυβερνοχώρο με σκοπό να διερευνηθεί ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων κατά υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information