Διημερίδα για τη διεξαγωγή της Πανευρωπαϊκής Άσκησης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, 4-5 Μαρτίου 2014, Αθήνα

Συμμετέχοντες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συναντήθηκαν στις 4 και 5 Μαρτίου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην Αθήνα για να σχεδιάσουν και να συζητήσουν το τεχνικό και επιχειρησιακό μέρος της Πανευρωπαϊκής άσκησης ασφάλειας στο διαδίκτυο (Κυβερνο-ασφάλειας), Cyber Europe 2014 (CE2014).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies