Διημερίδα για τη διεξαγωγή της Πανευρωπαϊκής Άσκησης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, 4-5 Μαρτίου 2014, Αθήνα

Συμμετέχοντες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συναντήθηκαν στις 4 και 5 Μαρτίου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην Αθήνα για να σχεδιάσουν και να συζητήσουν το τεχνικό και επιχειρησιακό μέρος της Πανευρωπαϊκής άσκησης ασφάλειας στο διαδίκτυο (Κυβερνο-ασφάλειας), Cyber Europe 2014 (CE2014).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information