Διασφαλίζοντας το μέλλον της Ευρώπης στον κυβερνοχώρο εδώ και μια δεκαετία.

Ο Οργανισμός ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο γίνεται δέκα ετών και εξετάζει τις μελλοντικές προκλήσεις. Στο πλαίσιο του «αιώνιου μαραθώνιου» ενάντια στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου υπάρχει «συνεχής, αυξανόμενη ανάγκη για τον ENISA».

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information