Διασφαλίζοντας το μέλλον της Ευρώπης στον κυβερνοχώρο εδώ και μια δεκαετία.

Ο Οργανισμός ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο γίνεται δέκα ετών και εξετάζει τις μελλοντικές προκλήσεις. Στο πλαίσιο του «αιώνιου μαραθώνιου» ενάντια στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου υπάρχει «συνεχής, αυξανόμενη ανάγκη για τον ENISA».

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies