Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου – Διάσωση την τελευταία στιγμή χάρη στον ENISA

To σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας του Ηράκλειου (ΣΕΠ), σώθηκε προσωρινά, την τελευταία στιγμή πριν χάσει την πιστοποίηση του ως Ευρωπαϊκό σχολείο. Το διοικητικό συμβούλιο (Board of Governors) παράτεινε τη λειτουργία του σχολείου για δυο ακόμη χρόνια – με την αυστηρή προϋπόθεση πως όλα τα εκκρεμή ζητήματα θα διευθετηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information