Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου – Διάσωση την τελευταία στιγμή χάρη στον ENISA

To σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας του Ηράκλειου (ΣΕΠ), σώθηκε προσωρινά, την τελευταία στιγμή πριν χάσει την πιστοποίηση του ως Ευρωπαϊκό σχολείο. Το διοικητικό συμβούλιο (Board of Governors) παράτεινε τη λειτουργία του σχολείου για δυο ακόμη χρόνια – με την αυστηρή προϋπόθεση πως όλα τα εκκρεμή ζητήματα θα διευθετηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies