Διασφάλιση του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ: προοπτικές και προτεραιότητες από τη σκοπιά της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (NIS)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσίευσε την πιο πρόσφατη μελέτη του σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (NIS) για το χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ, με πληροφορίες σχετικά με το κανονιστικό τοπίο και τις προτεραιότητες του κλάδου σε επίπεδο στρατηγικής και διακυβέρνησης.

application/pdf NISFinance_EL.pdf — 549.5 KB

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information