Διασφάλιση του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ: προοπτικές και προτεραιότητες από τη σκοπιά της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (NIS)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσίευσε την πιο πρόσφατη μελέτη του σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (NIS) για το χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ, με πληροφορίες σχετικά με το κανονιστικό τοπίο και τις προτεραιότητες του κλάδου σε επίπεδο στρατηγικής και διακυβέρνησης.

application/pdf NISFinance_EL.pdf — 549.5 KB

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies