Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: Λευκή βίβλος του ENISA: Μπορούμε να μάθουμε από τα περιστατικά ασφάλειας κατά των Βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου/SCADA

Ο Οργανισμός ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δημοσίευσε σήμερα μια λευκή βίβλο, όπου δίνει συστάσεις σχετικά με την πρόληψη και την ετοιμότητα για μια ευέλικτη και ολοκληρωμένη αντίδραση στις επιθέσεις και τα περιστατικά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο κατά των Βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου (ICS)/Συστημάτων εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων (SCADA).

application/pdf SCADA_EL.pdf — 398.6 KB

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information