Ο ENISA δημοσιεύει το πρώτο πλαίσιο για το πώς να αξιολογούνται οι Εθνικές στρατηγικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει σήμερα ένα Πλαίσιο αξιολόγησης των Εθνικών στρατηγικών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (ΕΣΑΚ), το οποίο απευθύνεται σε εμπειρογνώμονες για θέματα πολιτικής, καθώς και σε κυβερνητικούς αξιωματούχους που σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν μια πολιτική ΕΣΑΚ.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies