Ο ENISA δημοσιεύει το πρώτο πλαίσιο για το πώς να αξιολογούνται οι Εθνικές στρατηγικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει σήμερα ένα Πλαίσιο αξιολόγησης των Εθνικών στρατηγικών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (ΕΣΑΚ), το οποίο απευθύνεται σε εμπειρογνώμονες για θέματα πολιτικής, καθώς και σε κυβερνητικούς αξιωματούχους που σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν μια πολιτική ΕΣΑΚ.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information