Ασφαλείς προμήθειες: Ο νέος οδηγός της ENISA για την παρακολούθηση των συμβάσεων Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing)

Οι προμήθειες των υπηρεσιών cloud computing είναι ένα όλο και περισσότερο σημαντικό έργο για τις κυβερνήσεις και επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη - και η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελεί κεντρικό προβληματικό σημείο.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information