Ασφαλείς προμήθειες: Ο νέος οδηγός της ENISA για την παρακολούθηση των συμβάσεων Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing)

Οι προμήθειες των υπηρεσιών cloud computing είναι ένα όλο και περισσότερο σημαντικό έργο για τις κυβερνήσεις και επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη - και η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελεί κεντρικό προβληματικό σημείο.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies