Αναγκαία η επείγουσα δράση για να καταπολεμηθούν οι αναδυόμενες τάσεις επίθεσης στον κυβερνοχώρο

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εξέδωσε σήμερα έκτακτο ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Επιθέσεις στον κυβερνοχώρο – ένα νέο πεδίο για τα παλιά όπλα» που αναλύει και παρακολουθεί τις πρόσφατες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies