Αναγκαία η επείγουσα δράση για να καταπολεμηθούν οι αναδυόμενες τάσεις επίθεσης στον κυβερνοχώρο

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εξέδωσε σήμερα έκτακτο ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Επιθέσεις στον κυβερνοχώρο – ένα νέο πεδίο για τα παλιά όπλα» που αναλύει και παρακολουθεί τις πρόσφατες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information