«Πράσινο φως» για τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 2010. Εκπλήρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα έκρινε ότι ο Προϋπολογισμός του ΕΝΙΣΑ για το 2010 εκπληρώθηκε.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies