«Γλυκόπικρα Μπισκότα»: Έγγραφο οργανισμού της ΕΕ σχετικά με νέους τύπους Cookies (Μπισκότα) που δημιουργούν ανησυχίες σχετικά με την επιγραμμική ασφάλεια & το ιδιωτικό απόρρητο

Ο οργανισμός ENISA για την «κυβερνοασφάλεια» της ΕΕ δημοσίευσε έγγραφο σχετικά με ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικού απορρήτου που σχετίζονται με την εμφάνιση νέων τύπων επιγραμμικών cookies. Η διαφημιστική βιομηχανία βρίσκεται πίσω από την εμφάνιση νέων, επίμονων και ισχυρών cookies, με χαρακτηριστικά παραβίασης του ιδιωτικού απόρρητου στο πλαίσιο πρακτικών μάρκετινγκ και δημιουργίας προφίλ

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information