«Γλυκόπικρα Μπισκότα»: Έγγραφο οργανισμού της ΕΕ σχετικά με νέους τύπους Cookies (Μπισκότα) που δημιουργούν ανησυχίες σχετικά με την επιγραμμική ασφάλεια & το ιδιωτικό απόρρητο

Ο οργανισμός ENISA για την «κυβερνοασφάλεια» της ΕΕ δημοσίευσε έγγραφο σχετικά με ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικού απορρήτου που σχετίζονται με την εμφάνιση νέων τύπων επιγραμμικών cookies. Η διαφημιστική βιομηχανία βρίσκεται πίσω από την εμφάνιση νέων, επίμονων και ισχυρών cookies, με χαρακτηριστικά παραβίασης του ιδιωτικού απόρρητου στο πλαίσιο πρακτικών μάρκετινγκ και δημιουργίας προφίλ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies