Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) παραθέτει ομιλία σε συνδιάσκεψη του ΕΚ με θέμα μια ισορροπημένη προσέγγιση αναφορικά με την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο, σε συνδυασμό με έναν αξιόπιστο τομ

«Η πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών είναι να επιτευχθεί ισορροπημένη προσέγγιση αναφορικά με την ιδιωτικότητα, με τις ελάχιστες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις στα συμφέροντα των πολιτών και τις δραστηριότητες του κλάδου», δήλωσε ο Udo Helmbrecht, Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, κατά την υψηλού επιπέδου συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information