Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) παραθέτει ομιλία σε συνδιάσκεψη του ΕΚ με θέμα μια ισορροπημένη προσέγγιση αναφορικά με την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο, σε συνδυασμό με έναν αξιόπιστο τομ

«Η πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών είναι να επιτευχθεί ισορροπημένη προσέγγιση αναφορικά με την ιδιωτικότητα, με τις ελάχιστες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις στα συμφέροντα των πολιτών και τις δραστηριότητες του κλάδου», δήλωσε ο Udo Helmbrecht, Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, κατά την υψηλού επιπέδου συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies