Το «οικοσύστημα» διασύνδεσης διαδικτύου – Έκθεση Οργανισμού της ΕΕ προσδιορίζει τους κύριους κινδύνους που απειλούν την ανθεκτική διασύνδεση των δικτύων τεχνολογίας πληροφορικής.

Ο Οργανισμός της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ENISA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών), εκδίδει νέα έκθεση σχετικά με την ανθεκτικότητα του «οικοσυστήματος» διασύνδεσης διαδικτύου.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies