Ο Οργανισμός της ΕΕ ENISA εκδίδει την τελική του έκθεση και βίντεο με θέμα «Cyber Europe 2010»- η πρώτη πανευρωπαϊκή άσκηση ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για δημόσιους οργανισμούς

Ο οργανισμός για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της ΕΕ, ENISA, εξέδωσε την τελική του έκθεση σχετικά με την πρώτη πανευρωπαϊκή άσκηση ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για δημόσιους οργανισμούς, με τίτλο «Cyber Europe 2010».

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information