Ο Οργανισμός της ΕΕ ENISA εκδίδει την τελική του έκθεση και βίντεο με θέμα «Cyber Europe 2010»- η πρώτη πανευρωπαϊκή άσκηση ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για δημόσιους οργανισμούς

Ο οργανισμός για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της ΕΕ, ENISA, εξέδωσε την τελική του έκθεση σχετικά με την πρώτη πανευρωπαϊκή άσκηση ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για δημόσιους οργανισμούς, με τίτλο «Cyber Europe 2010».

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies