Νέος οδηγός για τη διαχείριση συμβάντων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με στόχο την στήριξη της καταπολέμησης των κυβερνώ-επιθέσεων

Ο οργανισμός για την ‘ασφάλεια στον κυβερνοχώρο’ της ΕΕ, ENISA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ), εξέδωσε ένα νέο οδηγό ορθής πρακτικής, πρακτικών πληροφοριών και οδηγιών σχετικά με τη διαχείριση των συμβάντων ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών από τις Ψηφιακές Ομάδες Άμεσης Επέμβασης (CERT).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information