Νέος οδηγός για τη διαχείριση συμβάντων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με στόχο την στήριξη της καταπολέμησης των κυβερνώ-επιθέσεων

Ο οργανισμός για την ‘ασφάλεια στον κυβερνοχώρο’ της ΕΕ, ENISA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ), εξέδωσε ένα νέο οδηγό ορθής πρακτικής, πρακτικών πληροφοριών και οδηγιών σχετικά με τη διαχείριση των συμβάντων ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών από τις Ψηφιακές Ομάδες Άμεσης Επέμβασης (CERT).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies