Νέα έκθεση για την ετοιμότητα εθνικής διαχείρισης κινδύνων: κατευθυντήρια γραμμή για τη διακυβέρνηση των υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας

Ο ENISA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) δημοσίευσε μία νέα έκθεση σχετικά με την ετοιμότητα εθνικής διαχείρισης κινδύνων (ΕΔΚ). Η έκθεση παραθέτει τα ουσιαστικά στοιχεία που πρέπει να αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διακυβέρνηση ΕΔΚ σε σχέση με τις υποδομές πληροφοριών ζωτικής σημασίας (ΥΠΖΣ) της εκάστοτε χώρας. Συγκεκριμένα, η έκθεση παρουσιάζει μία ροή εργασίας για την ανάπτυξη και την υλοποίηση μίας διαδικασίας ΕΔΚ.

PDF document icon 20110519_NRM.pdf — PDF document, 350 KB (359103 bytes)

We use cookies to ensure we give you the best browsing experience on our website. Find out more on how we use cookies and how you can change your settings.

Ok, I understand No, tell me more