Ειδοποίηση Παραβίασης Δεδομένων στην Ευρώπη – Νέα έκθεση Οργανισμού της ΕΕ

Ο ENISA, ο οργανισμός για την ‘ασφάλεια στον κυβερνοχώρο’ της ΕΕ, (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ) εξέδωσε σήμερα έκθεση σχετικά με τις ειδοποιήσεις παραβίασης πληροφοριών. Η απαίτηση ειδοποίησης παραβίασης πληροφοριών της ΕΕ για το χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών της οδηγίας ePrivacy (2002/58/ΕΚ) είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση του επιπέδου ασφαλείας των δεδομένων στην Ευρώπη μακροπρόθεσμα. Ο Οργανισμός εξέτασε την τρέχουσα κατάσταση και εντόπισε τις κύριες ανησυχίες των παροχών τηλεπικοινωνιών και των Αρχών Προστασίας Δεδομένων στην νέα του έκθεση.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information