Ειδοποίηση Παραβίασης Δεδομένων στην Ευρώπη – Νέα έκθεση Οργανισμού της ΕΕ

Ο ENISA, ο οργανισμός για την ‘ασφάλεια στον κυβερνοχώρο’ της ΕΕ, (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ) εξέδωσε σήμερα έκθεση σχετικά με τις ειδοποιήσεις παραβίασης πληροφοριών. Η απαίτηση ειδοποίησης παραβίασης πληροφοριών της ΕΕ για το χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών της οδηγίας ePrivacy (2002/58/ΕΚ) είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση του επιπέδου ασφαλείας των δεδομένων στην Ευρώπη μακροπρόθεσμα. Ο Οργανισμός εξέτασε την τρέχουσα κατάσταση και εντόπισε τις κύριες ανησυχίες των παροχών τηλεπικοινωνιών και των Αρχών Προστασίας Δεδομένων στην νέα του έκθεση.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies