Διαδικτυακή ασφάλεια: Ο οργανισμός της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, ENISA, επισημαίνει τις επιδιορθώσεις ασφαλείας για τα νέα πρότυπα διαδικτύου

Σε μια κρίσιμη στιγμή της ανάπτυξης του HTML5, του νέου βασικού προτύπου για το διαδίκτυο, ο ENISA προτείνει σήμερα σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας για 13 επικείμενα πρότυπα του διαδικτύου. Ο ENISA έχει εντοπίσει 50 απειλές για την ασφάλεια και πρότεινε τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies