Διαδικτυακή ασφάλεια: Ο οργανισμός της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, ENISA, επισημαίνει τις επιδιορθώσεις ασφαλείας για τα νέα πρότυπα διαδικτύου

Σε μια κρίσιμη στιγμή της ανάπτυξης του HTML5, του νέου βασικού προτύπου για το διαδίκτυο, ο ENISA προτείνει σήμερα σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας για 13 επικείμενα πρότυπα του διαδικτύου. Ο ENISA έχει εντοπίσει 50 απειλές για την ασφάλεια και πρότεινε τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information