Ασφάλεια. Υπάρχει κάποια εφαρμογή γι’ αυτό; Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας του κυβερνοχώρου τονίζει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν τα έξυπνα τηλέφωνα

Μια νέα έκθεση του ENISA αναγνωρίζει τους κορυφαίους κινδύνους και ευκαιρίες της χρήσης έξυπνων τηλεφώνων και προσφέρει πρακτικές συμβουλές ασφαλείας για επιχειρήσεις, ιδιώτες και κρατικούς φορείς. Οι κορυφαίοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν λογισμικό κατασκόπευσης, κακή εκκαθάριση δεδομένων κατά την ανακύκλωση των τηλεφώνων, τυχαία διαρροή δεδομένων, και μη εξουσιοδοτημένες κλήσεις και αποστολή SMS σε αριθμούς υψηλής χρέωσης.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information