Ασφάλεια. Υπάρχει κάποια εφαρμογή γι’ αυτό; Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας του κυβερνοχώρου τονίζει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν τα έξυπνα τηλέφωνα

Μια νέα έκθεση του ENISA αναγνωρίζει τους κορυφαίους κινδύνους και ευκαιρίες της χρήσης έξυπνων τηλεφώνων και προσφέρει πρακτικές συμβουλές ασφαλείας για επιχειρήσεις, ιδιώτες και κρατικούς φορείς. Οι κορυφαίοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν λογισμικό κατασκόπευσης, κακή εκκαθάριση δεδομένων κατά την ανακύκλωση των τηλεφώνων, τυχαία διαρροή δεδομένων, και μη εξουσιοδοτημένες κλήσεις και αποστολή SMS σε αριθμούς υψηλής χρέωσης.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies