Αντιμετώπιση των κυβερνοζόμπι – Οργανισμός της ΕΕ σκληραίνει τη στάση του απέναντι στα Botnet

Ο οργανισμός της ΕΕ για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου, ENISA, δημοσίευσε σήμερα εκτενή μελέτη σχετικά με την απειλή των botnet (δίκτυα συνηθισμένων υπολογιστών που ελέγχονται από εγκληματίες του Διαδικτύου) και τον τρόπο αντιμετώπισής της. Η έκθεση εξετάζει την αξιοπιστία των εκτιμήσεων σχετικά με το μέγεθος των botnet και κάνει συστάσεις προς όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στην καταπολέμηση των botnet. Εκτός από την κύρια έκθεση, ο Οργανισμός προσδιορίζει τα 10 κορυφαία κύρια ζητήματα για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στο κείμενο – «Botnet:10 δύσκολα ζητήματα»

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies