Αντιμετώπιση των κυβερνοζόμπι – Οργανισμός της ΕΕ σκληραίνει τη στάση του απέναντι στα Botnet

Ο οργανισμός της ΕΕ για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου, ENISA, δημοσίευσε σήμερα εκτενή μελέτη σχετικά με την απειλή των botnet (δίκτυα συνηθισμένων υπολογιστών που ελέγχονται από εγκληματίες του Διαδικτύου) και τον τρόπο αντιμετώπισής της. Η έκθεση εξετάζει την αξιοπιστία των εκτιμήσεων σχετικά με το μέγεθος των botnet και κάνει συστάσεις προς όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στην καταπολέμηση των botnet. Εκτός από την κύρια έκθεση, ο Οργανισμός προσδιορίζει τα 10 κορυφαία κύρια ζητήματα για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στο κείμενο – «Botnet:10 δύσκολα ζητήματα»

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information