Ανάλυση του malware «Stuxnet» από οργανισμό της ΕΕ: Παραδειγματική αλλαγή στις απειλές και την προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας.

Ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «ασφάλεια κυβερνοχώρου» ENISA, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών, παρουσίασε τα αρχικά σχόλια και μια σύντομη, υψηλού επιπέδου ανάλυση των πρόσφατων επιθέσεων του «Stuxnet», σχετικά με τη σημασία τους και τις τεχνολογικές επιπλοκές για την Ευρώπη.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies