Ανάλυση του malware «Stuxnet» από οργανισμό της ΕΕ: Παραδειγματική αλλαγή στις απειλές και την προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας.

Ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «ασφάλεια κυβερνοχώρου» ENISA, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών, παρουσίασε τα αρχικά σχόλια και μια σύντομη, υψηλού επιπέδου ανάλυση των πρόσφατων επιθέσεων του «Stuxnet», σχετικά με τη σημασία τους και τις τεχνολογικές επιπλοκές για την Ευρώπη.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information