30 νέοι κορυφαίοι εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφαλείας στον κυβερνοχώρο διορίστηκαν στη Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ENISA

Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων (ΜΟΕ) κορυφαίων εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφαλείας δικτύων.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies