30 νέοι κορυφαίοι εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφαλείας στον κυβερνοχώρο διορίστηκαν στη Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ENISA

Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων (ΜΟΕ) κορυφαίων εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφαλείας δικτύων.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information