Νέα έκθεση αναλύει σε βάθος το κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος: Οι 10 κορυφαίες συστάσεις για επιτυχή ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους στον δημόσιο τομέα (κυβερνητικά υπολογιστικά νέφη) από τον Οργανισμό ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Ο Οργανισμός ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ανέλυσε την πορεία της ανάπτυξης του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους σε 23 χώρες στην Ευρώπη. Στην έκθεση, οι χώρες κατατάσσονται ως «Πρωτοπόρες στην υιοθέτηση», «Καλά ενημερωμένες», «Καινοτόμες» ή «Διστακτικές» με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

application/pdf GovCloud-EL.pdf — 529.4 KB

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information