Föråldrade IT-system inom energi, vatten och transport utan tillräckliga kontroller av IT-säkerheten kräver samordnad kapacitetstestning på EU-nivå, säger EU:s cybermyndighet ENISA

I dag publicerar EU:s IT-säkerhetsmyndighet ENISA en ny rapport med råd för hur kapacitetstestning av industriella styrsystem (Industrial Control Systems-ICS), som ofta är föråldrade, ska kunna samordnas för europeiska industrier. Bland nyckelrekommendationerna är att testning av ICS berör alla EU-länder och att detta skulle kunna hanteras på EU-nivå.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies