Föråldrade IT-system inom energi, vatten och transport utan tillräckliga kontroller av IT-säkerheten kräver samordnad kapacitetstestning på EU-nivå, säger EU:s cybermyndighet ENISA

I dag publicerar EU:s IT-säkerhetsmyndighet ENISA en ny rapport med råd för hur kapacitetstestning av industriella styrsystem (Industrial Control Systems-ICS), som ofta är föråldrade, ska kunna samordnas för europeiska industrier. Bland nyckelrekommendationerna är att testning av ICS berör alla EU-länder och att detta skulle kunna hanteras på EU-nivå.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information