EU:s IT-säkerhetsmyndighet ENISA kräver säkrare e-banking samt e-betalningar: icke-replikerbara, engångskoder för e- identiteter behövs i den finansiella sektorn

Olika bankdosor, apparater, mobiltelefoner, e-signaturer, m.m. används för att autentisera våra e-identiteter online. Ändå har vissa finansiella institutioner fortfarande otillräckliga mekanismer för autentisering med tanke på riskerna menar EU:s myndighet ENISA i en ny studie.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies