EU:s IT-säkerhetsmyndighet ENISA kräver säkrare e-banking samt e-betalningar: icke-replikerbara, engångskoder för e- identiteter behövs i den finansiella sektorn

Olika bankdosor, apparater, mobiltelefoner, e-signaturer, m.m. används för att autentisera våra e-identiteter online. Ändå har vissa finansiella institutioner fortfarande otillräckliga mekanismer för autentisering med tanke på riskerna menar EU:s myndighet ENISA i en ny studie.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information