Att lita på molnet: tips för incidentrapportering i cloud computing av EU:s cyberssäkerhets-myndighet ENISA

ENISA understryker vikten av incidentrapportering i cloud computing för att bättre förstå säkerhet, samt för att skapa förtroende. Detta är särskilt viktigt i kritiska samhällssektorer (energi, finans, m.m.). ENISA lyfter fram en praktisk metod som resulterar i en "win-win " för både kunder och leverantörer.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies