Att lita på molnet: tips för incidentrapportering i cloud computing av EU:s cyberssäkerhets-myndighet ENISA

ENISA understryker vikten av incidentrapportering i cloud computing för att bättre förstå säkerhet, samt för att skapa förtroende. Detta är särskilt viktigt i kritiska samhällssektorer (energi, finans, m.m.). ENISA lyfter fram en praktisk metod som resulterar i en "win-win " för både kunder och leverantörer.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information