NBÚ/ENISA workshop o smernici NIS a ochrane kritickej informačnej infraštruktúry

ENISA spolu s Národným bezpečnostným úradom už po druhý raz organizuje konferenciu o ochrane kritickej informačnej infraštruktúry, ktorej cieľom je iniciovať konštruktívny dialóg o potrebách bezpečnostných odborníkov, verejných autorít a relevantných odvetví.

NIS directive workshop

Čas                 30. november 2018 od 09:00 hod. do 17:30 hod.
Miesto:         Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava hotel SOREA REGIA, Bratislava, Slovensko
Registrácia: Bezplatná

Kontaktné osoby:      Dr. Konstantinos Moulinos and Dr. Athanasios Drougkas
Kontaktný telefón:    (+30) 2814409581
Pridaj do kalendára: Pridaj do iCal, Pridaj do vCal

The page is also available in

Prístup Európskej únie ku kybernetickej bezpečnosti sa kryštalizuje:

Bezpečnostné požiadavky a nahlasovanie incidentov, spolupráca a dohľad medzi sektormi, podpora harmonizácie a medzinárodnej spolupráce. Ako to všetko funguje a aké sú ďalšie kroky, aby to fungovalo lepšie?

Tento jednodňový workshop bude zameraný na témy súvisiace so smernicou NIS a ochranou kritickej informačnej infraštruktúry. Hlavné témy zahŕňajú národný dohľad nad bezpečnostnými požiadavkami pre ochranu kritickej informačnej infraštruktúry, cezhraničné prepojenia a závislosti a aspekty spolupráce CSIRT komunity.

Cieľová skupina

Cieľovú skupinu zahŕňajú:

  • Zástupcovia členských štátov/autority/tvorcovia legislatívy a politík
  • Národné agentúry pre kybernetickú bezpečnosť
  • Prevádzkovatelia základných služieb
  • Poskytovatelia digitálnych služieb
  • CSIRT komunita
  • Výskumníci

Agenda

Agenda workshopu bude zverejnená čoskoro.

Jazykom workshopu je angličtina.

Registrácia

Registrácia na workshop je bezplatná, ale poviná. Na workshop sa môžete registrovať prostredníctvom nasledujúceho odkazu:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ENISA_NBU_CIIP_Conference

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Vyhlásenie o ochrane súkromia pri spracovaní registračných údajovs

Miesto konania

https://goo.gl/maps/K4Sigtz52vN2

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies