Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA απευθύνεται στην Επιτροπή ITRE του ΕΚ σχετικά με καίρια σημεία για την ασφάλεια της ΕΕ στον κυβερνοχώρο

Έπειτα από την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πορεία προς την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας της ΕΕ, ο ENISA συμμετείχε στη συνεδρίαση της ITRE (Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια) στις 21 Απριλίου σε μια ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στην ΕΕ, καθώς επίσης το ρόλο του ENISA στην υλοποίηση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς.

application/pdf ITRE_ENISA_EL.pdf — 199.8 KB

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information